• نقشه بافت فرسوده

  • بروشورهای راهنما

 

 
 
 


برگزاری مسابقه نقاشی بمناسبت روز ۵ دی ماه‎

به مناسبت ۵ دی ماه روز ایمنی دربرابرزلزله،مسابقه نقاشی با مشارکت دانش آموزان دبستان دخترانه ام کلثوم درمحله دوراهی ایسینی بندرعباس برگزار گردید.

ازاهداف  برپایی این مسابقه آشنایی دانش انوزان با مهارتهای شهروندی دربرابر بلایای طبیعی وافزایش سطح فرهنگ ایمنی درمحلات هدف را می توان نام برد.

 

ادامه مطلب...

تفاهم نامه ای فی مابین سازمان بهزیستی استان هرمزگان و شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

در راستای تحقق برنامه بازآفرینی پایدار محلات هدف بهسازی و نوسازی شهری بندرعباس تفاهم نامه ای فی مابین سازمان بهزیستی استان هرمزگان و شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران منعقد گردید.

ادامه مطلب...

تفاهم نامه ای فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

در راستای تحقق برنامه بازآفرینی پایدار محلات هدف بهسازی و نوسازی شهری بندرعباس تفاهم نامه ای فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران منعقد گردید.

 

ادامه مطلب...

صفحه 1 از 4